KALENDARIUM

OD

08

czerwca

2018

PIĄTEK

 

NIEDZIELA

 

DO

10

czerwca

2018

Konferencja
Małżeństwo i rodzina. Źródła kryzysu i drogi wyjścia

7 czerwca 2018 godz. 9:30 - 14:30
Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Papieża Pawła VI nr 2
Prelegenci:
  • KS. RAYMOND LEO KARDYNAŁ BURKE
  • MAREK JUREK
  • PROF. DR HAB. ARTUR ANDRZEJUK (UKSW)
  • PROF. DR HAB. MARCIN KARAS (UJ)
  • KS. DR HAB. ROBERT SKRZYPCZAK (PWTW)
  • DR IZABELLA ANDRZEJUK (WSSMIA/WSKPISM)
  • DR MICHAŁ ZEMBRZUSKI (UKSW)
Wieczorem w kościele św. Józefa przy ul. Połabskiej 1, Jego Eminencja odprawi Mszę św. w NFRR, po której odbędzie się wykład i spotkanie.

> Zapisz się na konferencję <

Zapisz się

Zapisy zostały zamknięte.

Organizator


Oddział Okręgowy w Szczecinie

Ojciec święty Jan Paweł II w 1994 r. słowami: "...budujcie Civitas Christiana" wyznaczył misję i posłannictwo Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”. Jako ogólnopolska organizacja formacyjno – edukacyjna, w budowaniu społeczeństwa Chrystusa realizujemy inicjatywy wypływające z Ewangelii i Nauki Społecznej Kościoła Katolickiego oraz nauczania naszego patrona – sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Jednym z ważniejszych wymiarów naszego działania jest rodzina, której Szczeciński Oddział Okręgowy od blisko 40 lat poświęca szczególną uwagę.

Lista podejmowanych inicjatyw prorodzinnych jest bardzo długa, ale za jedną z najważniejszych należy uznać rekolekcje, czyli czas oderwania się od rzeczywistości, wyciszenia i wsłuchania się w głos Boga. Uważamy, że czas poświęcony na  porządkowanie i formowanie sumienia zgodnie z wolą Pana stanowi fundament do wypełnienia w sposób właściwy swojego powołania.

Dlatego rekolekcje dla mężczyzn ( w tym przyszłych i obecnych ojców, mężów, kandydatów do kapłaństwa i kapłanów, etc...) z kard. L.Burke, podobnie jak i rekolekcje dla rodzin pod przewodnictwem ks. prof. Tadeusza Guza, które szczeciński oddział organizuje już po raz trzeci, wpisują się w realizację dużego projektu pt.: „Rodzina Bogiem silna” i są jednym z wielu elementów tego projektu.

Jak dojechać

Adres:

Kościół Seminaryjny

ul. Pawła VI 2

01-234 Szczecin