23 czerwca

8:00Śniadanie
9:00Konferencja I
11:00Adoracja
12:00Msza Św.
13:30Obiad
15:00Konferencja II
18:00Kolacja
19:00Różaniec
20:00Konferencja III
22:00Adoracja

24 czerwca

7:30Modlitwy poranne
8:00Śniadanie
9:00Konferencja IV
11:00Adoracja
12:00Msza Św.
13:30Obiad
15:00Konferencja V
18:00Kolacja
19:00Różaniec
20:00Konferencja dialogowana
22:00Adoracja

25 czerwca

7:30Modlitwy poranne
8:00Śniadanie
9:00Konferencja VI
11:00Adoracja
12:00Msza Św.
13:30Obiad
15:00Konferencja VII
18:00Kolacja