Młodość

Kardynał Raymond Leo Burke urodził się 30 czerwca 1948 w Richland Center (w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin) jako najmłodsze z szeościorga dzieci Thomasa i Marie Burke. Uczęszczał do szkoły St. Mary’s Parish School w Richland. W latach 1962–1968 był klerykiem seminarium duchownego The Holy Cross Seminary w La Crosse w stanie Wisconsin. Po jego ukończeniu studiował na The Catholic University of America w Waszyngtonie otrzymując tytuł magistra w roku 1971 z dziedziny filozofii. Następne 4 lata podejmował studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Kapłaństwo

Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1975 z rąk papieża Pawła VI w Bazylice św. Piotra razem z grupą 360 kleryków, którzy zostali wyświęceni dla uczczenia Roku Świętego. Jako prezbiter Raymond Leo Burke był asystentem rektora Katedry Św. Józefa Rzemieślnika w La Crosse. Nauczał również religii w szkole Aquinas High School. W latach 1980-1984 uzupełniał studia z prawa kanonicznego, które zakończył doktoratem w 1984. Po powrocie do La Crosse został moderatorem Kurii oraz Wicekanclerzem tejże diecezji.

Posługa biskupia

10 grudnia 1994 został nominowany biskupem La Crosse i 6 stycznia 1995 otrzymał sakrę w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła II. Jako swoje zawołanie przyjął: “Secundum cor tuum” – Według serca Twego. 2 grudnia 2003 biskup Burke został arcybiskupem metropolitą Saint Louis. 29 czerwca 2004 otrzymał w Rzymie paliusz.

Kuria Rzymska

27 czerwca 2008 papież Benedykt XVI mianował arcybiskupa prefektem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, a 10 lipca 2010 mianował go członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz kardynałem diakonem kościoła Sant’Agata de’ Goti.